Hur tillhandahåller jag information om min(a) ansvariga person(er) till Wish för att uppfylla kraven i de nya EU-förordningarna om produktöverensstämmelse (som börjar gälla i juli 2021)?

Följ

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.