วิธีค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อเพื่อสำแดงต่อศุลกากรของสหภาพยุโรป (ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่ส่งไปยังสหภาพยุโรปที่จัดส่งจากนอกสหภาพยุโรป)

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น