Tôi đã niêm yết hàng giả và bị phát hiện, nhưng tôi thấy có những sản phẩm khác như vậy trên Wish. Sao lại như vậy?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.