Một sản phẩm mà tôi niêm yết là hàng giả và có đơn đặt hàng chưa được thực hiện, tôi phải làm gì?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.